הצהרת בריאות למפגשים פרונטליים
?האם ברשותך תעודת מחלים/מתחסן
?האם את/ה משתעל
?האם חוף גופך מעל 38 מעלות צלזיוס או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון
?האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים
?האם אתה או בן משפחתך קיבלתם הנחייה להיות בבידוד ב14 יום האחרונים

!תודה שמילאת הצהרת בריאות